Privacyverklaring

Privacyverklaring Be Fit & Happy

BeFitandHappy gevestigd aan van Cromstrijensingel 3, 3281 ST te Numansdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
M.A.L. Teunisse
Van Cromstrijensingel 3
3281 ST  Numansdorp
0031641626203

 1. Teunisse is de Functionaris Gegevensbescherming van BeFitandHappy, te bereiken via maartje@befitandhappy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeFitandHappy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de gekozen dienstverlening van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres- en factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (indien van toepassing)
  • Gegevens over je gezondheid
  • Noteren van lichamelijke klachten en behandeling hiervan
  • Uw handtekening onder de brieven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeFitandHappy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als intake voor het volgen van een workshop of teamsessie.
 • Als intake bij een coachingprogramma .
 • Wanneer jij zelf jouw curriculum vitae hebt verstrekt in het kader van een loopbaantraject.
 • Het afhandelen van de betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure, alleen nadat je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden mee te doen aan onze besloten groepen.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BeFitandHappy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeFitandHappy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeFitandHappy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Teamsessies en workshops – Tot wederopzegging
 • (Paarden-) Coaching – Tot wederopzegging    
 • Voedingscoaching – Tot wederopzegging

Delen van persoonsgegevens met derden

BeFitandHappy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals ons accountantskantoor, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BeFitandHappy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeFitandHappy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeFitandHappy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maartje@befitandhappy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BeFitandHappy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeFitandHappy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We slaan onze gegevens op, op een laptop met een beveiligd wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met maartje@befitandhappy.nl.

Maartje Teunisse BeFitandHappy is ingeschreven bij het ICR Coach register als ICR International Coachpractitioner ®. Zij handelt conform dit ICR register.

23 december 2022